Många är de som är i behov av assistans och rehabilitering i Sverige, en jämförande blick görs till Michael Schumacher som med sin ekonomi har råd med cirka 15 personer runt sig dygnet runt. 

I Svd rapporteras en otydlig ansvarsroll för sjukas rehabilitering i det nya lagstiftningsförslaget som Socialförsäkringsutredningen lämnat över. I debatten menar Jan-Åke Brorsson att ingen får incitament till att vara drivkraften i rehabiliteringsprocessen, en process som är i behov av initiativ och ledningskraft. Han menar vidare att det är Försäkringskassan som bör ta det ansvar denna har enligt rådande lagstiftning och därmed vara både samordnande och drivande.

I Dalarna diskuteras det för- och nackdelar med att bygga en ny varmbassäng. En sådan är oerhört viktig för rehabilitering så som inkörsport till träning i maskiner och allmän sjukgymnastik. Dock är en ny varmbassäng dyrt att bygga och kostnaden jämte sparåtgärder i ena änden ställs mot vårdbehovet i andra. DT rapporterar om det pågående meningsutbytet mellan landstingets intressenter.

“För många människor med svår smärta är sjukgymnastik i det varma vattnet betraktas den enda möjligheten att återfå rörligheten i muskler och leder.”

En person som är i stort behov av rehabilitering är forne formel ett-stjärnan Michael Schumacher. Sedan han slog i huvudet i en sten under ett skidpass har han dygnet runt personal runt sig som hjälper med allt och kanske kommer rehabiliteringen pågå under återstoden av 46-åringens liv. I Aftonbladet rapporteras det nu att paparazzis från främst Tyskland och Frankrike jagar det första livstecknet på den nedbrutna och skadade idolen med drönare och helikoptrar. Ännu förgäves.

LSS-lagstiftningen

9657624-teamworkSamtidigt kämpar många i Sverige och i andra länder för att få rätt till ersättning för assistans, det är nämligen ett krav enligt LSS-lagstiftningen att det finns en diagnos för att ersättning ska utgå. LSS är en unik lag i Sverige eftersom den handlar om individuella rättigheter till att få vara en fullvärdig medborgare, inte om vård som många tror. För vidare läsning rekommenderas Rapporten ”Innan levde jag, nu existerar jag” från 2014. Att få fullvärdig personlig assistans ökar livskvalitet, värdigheten hos människan och friheten hos densamme. Alla som behöver det (ca 19000 personer i Sverige) har rätt till den diskreta, kvalitativa och trygga vård som finns att få. Om du är i behov av assistans i Sverige finns det bland annat möjlighet att kontakta Assistanskompaniet för delvis eller heltäckande assistans, dygnet runt.