Statistik från Folkhälsomyndigheten visar på att allt färre svenskar röker, jämfört med det sett ut tidigare år. Det är något som visar på att arbetet med att försöka minska rökning och gå mot ett rökfritt Sverige går framåt, vilket är glädjande för folkhälsans skull.

Faktum är att många tycker att rökning är den minst attraktiva egenskapen hos en partner, något som vi tidigare skrivit om. Förr var det coolt att röka och var eller vartannat person rökte, unga som gamla. Nu har tiderna förändrats och det ser inte alls ut på samma vis längre, hur ser det ut med rökningen idag egentligen?

Uppsala och Västerbotten minskat mest

I en artikel från Metro kan man läsa om att rökningen i landet minskar. Det ser lite olika ut hur mycket den minskat på vissa jämfört med andra, men en ihållande trend är att rökningen överlag faktiskt minskar, något som är viktigt för att folkhälsan i landet ska bli bättre. Statistik som Folkhälsomyndigheten tagit fram visar bland annat på att andelen rökare har minskar som allra mest i Uppsala län och Västerbottens län, där endast 7 procent uppgett att ge röker dagligen.

“Totalt sett har andelen rökare sjunkit snabbare hos kvinnor än hos män, vilket gör att manliga och kvinnliga rökare nu ligger på en jämnare nivå”, säger en utredare på Folkhälsomyndigheten enligt Metro.

Där röker de mest

Vart i landet röks det som allra mest då, kan man undra. Det är på Gotland, enligt denna undersökning. Där är det hela 12 procent av de som svarat på enkäten som uppger att de röker dagligen. I genomsnitt för hela Sverige så uppger 10 procent att de röker varje dag.