Vikten av att ha samboavtal och testamente
 

Kärlek är härligt, det vet inte minst de som är nykära och ska flytta ihop. Men det finns en del saker att tänka på när man blir sambos. Bland annat samboavtal och samägandeavtal.  

Det är fint att vara nykär och gå som på rosa moln, men det är viktigt att försöka ha tillräckligt med förnuft för att teckna ett samboavtal när ni flyttar ihop – ifall kärleken en dag skulle ta slut. På https://fjallmansjuridik.se/ går det att läsa mer om vikten av ett samboavtal och som menas med detta avtal:

”Idag är en tredjedel av alla svenska par sambor. Det många inte vet är att man som sambo har ett mycket svagt rättsligt skydd – Fjällmans Juridik

Som sambo har du så kallad bodelningsrätt, det innebär att du har rätt till hälften av värdet på er gemensamma bostad liksom bohag som inköps för gemensamt bruk. I ett samboavtal däremot, så kan ni reglera vad som ska gå till vem och det som man inte vill dela mellan sig ifall det skulle bli så att man gör slut och flyttar isär, eller om en av de två skulle avlida. Viktigt är att skriva ett samboavtal medan man fortfarande är kär.

Sambo och samboavtal

I en artikel i Expressen går det att läsa mer fördjupat om vikten av att ha ett samboavtal och vad som räknas till samboegendom.

  • När ett samboförhållande tar slut ska de två personerna enligt sambolagen dela lika på den så kallade samboegendomen. Vem som betalat för vad spelar ingen roll.
  • Som samboegendom räknas en bostad som man skaffat för att bo tillsammans i samt möbler och husgeråd som köpts för att användas i den gemensamma bostaden. Den egendom de båda parterna ägde innan de blev sambor omfattas inte av sambolagen.
  • Flyttar de båda sambona in i en bostad som en av dem redan äger räknas den bostaden inte som samboegendom. Skulle de flytta in i en ny bostad som endast den ena sambon betalar för så räknas dock den som samboegendom.

Källa: Expressen

Testamente krävs för arvsrätt

Något som inte omfattas av sambolagens regler är egendom som fritidshus, båt, hobbyutrustning och husdjur. Det måste regleras separat. Och för att sambor ska kunna ärva av varandra bör dessutom ett testamente upprättas. I Dagens Nyheter går det att läsa om vad som gäller för bostaden om någon avlider.